Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınav Sonuçları

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınav Sonuçları
25.09.2018 11:16

Eskipazar Belediyesi,Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınav Sonuçları

696 Sayılı KHK ‘ye istinaden mahalli idarelerdeki Taşeron İşçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilme işlemleri ile ilgili olarak sınav gerçekleştirilmiş olup sınav sonucunda başarılı olanlara ait liste aşağıda belirtilmiştir.