Get Adobe Flash player

İHALE İLANLARI

Oturum Aç

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Beni HatırlaŞifremi Unuttum

Hesap Oluştur!

Canlı Yayın


Asar Antik Yerleşimi

Antik Yerleşim,  Deresemail Köyü Değirmenbaşı Mahallesi’nin doğusunda yer alan Asar Tepe üzerinde kurulmuştur. Asar, dört yükseltiden oluşan bir tepedir. Her bir yükseltide de ayrı ayrı arkeolojik varlıklar mevcuttur. Bu yükseltilerden ortada;  Akropol,  Yerleşim Alanları, Nekropol  ve Sarnıçlar  Bölgesi  olmak üzere arkeolojik değerler mevcuttur.            

 

Asar 

Tarihi doku açısından Akropol bizlere oldukça önemli sonuçlar vermektedir. Akropol’ün  zirvesine çıkarken bir düzlüğe çok tanrılı dinler döneminden kalma  bir tapınak inşaa edilmiştir. Tapınak günümüze sadece taban seviyesinde korunmuş olarak gelebilmiştir. 1999 Yılından itibaren  yapılan yüzey araştırmasında, tapınağa ait olabilecek 60’dan fazla profilli blok saptanmıştır. Tapınağın bulunduğu  terasta yer alan diğer önemli bir öğe de çok büyük boyutlu taş bir  kaidedir. Bu altar (kaide)  muhtemelen tapınağın  kült heykelinin altarıdır. Çünkü üzerinde öküz başı betimlemesi bulunmaktadır. Bu devasa altar bizlere antik çağda  yoğun bir tapınım faaliyetinin yer aldığını düşündürmektedir.  Mevcut  bilgiler bilgiler tapınağın Geç Hellenistik devirde yaklaşık olarak   M.Ö. 1. yy.’da inşaa edildiği ve en az M.S.  4. yy.’a kadar kullanılmış olduğudur. Yine eldeki mevcut  bilgilerle tapınak büyük olasılıkla Zeus’a  atfedilmişdir.  Bunu da tapınaktaki kartallı geison bloğundan ve bahçesindeki kaidede bulunan boukranion betimlemesinden anlamaktayız. Bu tapınak çok büyük bir coğrafya alanında tek olma özelliğine sahip bir tapınaktır. Bu şekli ile az tanınan bölgenin az sayıda korunagelmiş bir arkeolojik bina kalıntısıdır. Bu hali ile çok önem taşımaktadır.  Tapınak kalıntısının bulunduğu terasın hemen doğusunda üç taş kaide bulunmaktadır. Bu altarlarda yapılan  incelemelerde; Roma İmparatorluk çağında, İ.S. 3. yy.’da yapıldıkları anlaşılmaktadır. Bu altarlar büyük olasılıkla tapınağın bahçesinde durmaktadır. Altarın bir tanesinde ‘Kimistene’ adı geçmektedir ve daha önceki araştırmacılar bu isimden dolayı Asar Tepe’deki antik yerleşime “Kimistene” ismini vermişlerdir. Bu altarlar adak altarları olup belli bazı tanrılara atfedilmişdir. Roma İmparatoru Caracalla ve Diocletianus dönemine ait bu adak heykel kaideleri dışında  Akropol’deki bir diğer yazıt da  bir kaya yüzünde bulunmuştur. Burada da  “Aleksandros” ismi geçmekte olup bu yazıtında bir adak yazıtı olduğu sanılmaktadır.Asar Antik Yerleşimi’nin çeşitli noktalarında ayrıca su ihtiyacının giderilebilmesi için bazı sarnıçlar bulunmaktadır.            

Nekropol Bölgesinde ise kayaya oyulmuş niş şeklindeki bir mezar, kayaya oyulmuş mezar alınlığı şeklindeki nişler, bir yekpare yuvarlak mezar, bir adet altar şeklinde mezar taşı, bir adet üzeri yazıtlı mezar taşı, bir kaya yazıtı gibi çok farklı formlarda mezarlar birarada bulunmuştur. Bu kadar farklı mezar formuna sahip olmak bölge için ilginç bir arkeolojik zenginliktir. Belirtilen tüm bu değerli arkeolojik öğeler yanında  Hermes adlı tanrının betimlemesi de kaya yüzeyinde bulunmaktadır. Bu ilginç öğeler  burada birçok tanrıya birden tapınım  izlenimini vermektedir. Asar Antik Yerleşimi antik çağda  kutsal kent niteliğindedir.  Asar Antik Yerleşiminde yapıların neredeyse tamamı kutsal niteliğe sahip yapılar olarak görünmekte  ve yerleşimin tamamına yakınında mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarlar farklı farklı nitelikte olup,  çevresi ile birlikte  değerlendirildiğinde Hitit ve  Firig çağından itibaren yerleşilmiş,  bu yerleşim yeri  Hellenistik ve Roma devirlerinde sıkça kullanılmıştır.

  Asar Antik Yerleşimi

Bu sayfayi arkadasiniza önerin! Sayfayi Yazdir