Get Adobe Flash player

İHALE İLANLARI

Oturum Aç

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Beni HatırlaŞifremi Unuttum

Hesap Oluştur!

Canlı Yayın

HİZMET STANDARTLARIMIZ

ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.N VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
2- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
3- Harç ve Ücretler
4- İskân Dilekçesi
1 Hafta
2 Çap 1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
1 Hafta
3 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  2 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10- İtfaiye Raporu,
1 Gün
4 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
10 Dakika
5 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,(6’şar adet)
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
2 Saat
6 İhale işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Sözleşme Kanununda istenilen belgeler ve işin özelliğine göre kurum tarafından şartnamede belirtilen diğer belgeler. Yapılan ihalenin şekli ve ilan süresine göre değişir
7 Gelir tahsili işlemleri 1- Su gelirlerinde : Su okuma fişi
2- Beyannameye dayalı gelirlerde : Kişi ve kurumlara ait beyannameler ve tahakkuk fişleri
3- Tahsilatı tahakkuka bağlı olmayan gelirlerde : Belediye Meclis kararlarına bağlı olarak tahsilat yapılır.
1 Dakika
8 Giderlerin ödenmesi 1- Yapım işleri hakedişlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Borcu Yoktur yazısı.
2- İhaleye dayalı hak edişlerde 2.000,00-TL üzerindeki ödemelerde Maliye borcu yoktur yazısı
Fatura kesimtarihinden itibaren bütçe emanetine alınan sıraya göre ödeme yapılır.
İhale sonucu yapılan ödemelerde Şartnamede belirtilen ödeme planına göre yapılır.
9 Ölçü ve ayar işleri Beyanname 1 Dakika
10 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  2 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10- İtfaiye Raporu,
1 Gün
11 Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi 1- İşyeri Açma Ruhsatı
2- Sağlık raporu
3- Sabıka Kaydı
4- Emniyet Raporu
5-Kimlik Fotokopisi
1 Gün
12 Gıda Sicil Belgesi 1- İşyeri Açma Ruhsatı
2- Kapasite Raporu
1 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
İlk Müracaat Yeri       
İsim  : Ersan KÜÇÜKYILMAZ    
Unvan  : Strateji Geliştirme Müdür Vekili   
Adres  : Belediye Başkanlığı Eskipazar   
Tel  : 0370 818 1004 ( dahili 118 )   
Faks  : 0370 818 2315      
E-Posta : ekucukyilmaz@hotmail.com.
İkinci Müracaat Yeri:
İsim  : Dursun BAŞ
Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Belediye Başkanlığı Eskipazar
Tel  : 0370 818 1004
Faks  : 0370 818 2315
E-Posta : eskipazarbelediyesi@hotmail.com


Bu sayfayi arkadasiniza önerin! Sayfayi Yazdir