YASA VE YÖNETMELİKLER

 

next Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

next 5215 sayılı Belediye Kanunu

next Türk Medeni Kanunu

next 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

next Etik Kanunu

next Meclis Kanun Sorgu Formu

next Eskipazar Belediyesi Birimleri Yönetmeliği

next 5393 Sayılı Belediye Kanunu 


Eskipazar Belediyesi Resmi Web Sitesi | KARABÜK |

http://eskipazar.bel.tr/modules/mastop_publish/?tac=YASA_VE_Y%D6NETMEL%DDKLER