FAALiYET RAPORU
paylaş

Fotoğraflar izinsiz kullanılamaz

                                                                                                  T.C.

                                                                     ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                ESKİPAZAR/KARABÜK

                                                   2021 YILI ESKİPAZAR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

1- GENEL BİLGİLER

            A- Misyon ve Vizyon: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.

            B- Yetki Görev ve Sorumluluklar: Eskipazar Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik ve Genelgelerde Belediyemize verilen görevleri yerine getirir.

            C- Belediye İlişkin Bilgiler:

                 1- Fiziksel Yapısı: Başkan Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, İtfaiye Çavuşluğu ve Veterinerlik Hizmetleri birimleri olarak yürütülmektedir.

                2- Örgüt Yapısı:  Başkanlık Hizmetleri (Özel Kalem) Belediye Başkan Yardımcısı 1 adet, 2 Sekreter (İşçi), 1 Veteriner Hekim, 1 beyaz masa görevlisi, 1 Şoför (İşçi), 2 hizmetli (İşçi), Yazı İşleri Müdürlüğü: 1 Müdür, 2 Memur, 1 İşçi, Mali Hizmetler Müdürlüğü: 1 Müdür, 2 Şef, 3 Memur, 1 İşçi, 1 Su Ustası (İşçi), 1 Endeks yazımı (İşçi),  Fen İşleri Müdürlüğü: 1 Müdür V, 1 Memur, 1 İnşaat Mühendis, 1 Harita-Kadastro Teknikeri, 1 Garaj Amiri, 10 Temizlik İşçisi, 8 İmar ve Bayındırlık İşçisi, 3 Park bahçe İşçisi, 9 Ulaştırma İşçisi olmak üzere 30 adet İşçi (Tuğla-Sıva Ustası, Boyacı, Şoför, Operatör, Kaynakçı, Elektrikçi vs.), Strateji Geliştirme Müdürlüğü: 1 Müdür, 1 Ahçı, 1 Ahçı Yardımcısı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: 1 Müdür, Zabıta Amirliği: 1 Zabıta Amiri V., 1 Zabıta Komiseri V, 1 Zabıta Memuru, İtfaiye Çavuşluğu: 1 İtfaiye Çavuşu V, 2 İtfaiye Eri, 2 İtfaiye görevlisi, 4 İtfaiye Şoförü (İşçi Şoför),’den  ibarettir.

                 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediyemizde kullanılmakta olan Bilgisayarlar, gelişmekte olan teknoloji ve 1 adet Makam aracı 1 adet Volkswagen Taorek 4x4 Jeep, 1 adet Carevelle Minibüs, 1 adet Zabıta Aracı Ford Kornet, 1 adet Ford Minibüs, 2 adet Crefter Minibüs, 2 adet Ford Kamyonet, 1 adet M–23 Cenaze Yıkama Aracı, 2 adet Cenaze nakil Aracı, 1 adet Yol Süpürme aracı, 3 adet Damperli Kamyon, 1 adet Et Taşıma aracı, 1 adet Fatih Çöp Aracı,1 adet Ford Kargo Çöp Aracı, 3 adet Traktör, 4 adet İtfaiye Aracı, 1 adet Caterpiller (Belden Kırma) Kepçe, 2 adet Kazıcı-Yükleyici İş makinesi, 1 adet Silindir, 1 adet Forklift ve araç-gereçler ile mevzuatlarla ilgili kitaplardan yararlanılmaktadır.

                 4- İnsan Kaynakları: Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulmuş 1 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet Müdür, 2 adet Müdür Vekili, 1 adet Şef, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Zabıta Amiri Vekili, 1 adet Zabıta Komiseri Vekili, 2 adet Zabıta Memuru, 1 adet İtfaiye Çavuşu Vekili, 1 adet İtfaiye Eri, 4 adet Memur, 1 adet Sözleşmeli İnşaat Mühendisi, 1 adet Sözleşmeli Harita ve Kadastro Teknikeri, 1 adet Sözleşmeli İnşaat Teknikeri,  1 adet Teknisyen (Eskipazar Belediyesi Personel Limitet Şirketi Sorumlu Müdür), 2 adet Daimi İşçi ile 38 adet Hizmet Alım İşçisi olmak üzere toplam 63 adet personel ile belediyemizin görevleri yürütülmektedir.

             5- Sunulan Hizmetler: Belediyemizin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında,

         Strateji Geliştirme Müdürlüğü:  Strateji Geliştirme Müdürlüğünce, “Eskipazar Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği” hükümlerince sosyal yardım niteliğinde hanedeki kişi sayısınca 23 aileye toplam 82 kişiye günlük iki öğün üzerinden 164 kişilik sıcak yemek, Covit-19 Koronovirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı ve Belediyemizde oluşturulan Vefa Destek grubunun çalışmalarına koordine ederek, vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarını çözmek için 7/24 görev yapması sağlanmıştır.  Belediyemiz Müdürlük ve bağlı birimlerinden gelen iş ve işlemlerin koordinasyonu ile yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir.

         Yazı İşleri Müdürlüğü: Yazı İşleri Müdürlünce, 2142 Gelen evrak, 1371 adet Giden evrak, 36 adet Evlenme, 36 adet Encümen Kararı, 1 adet Olağanüstü, 11 adet Olağan Meclis toplantısı olmak üzere toplam 12 adet Meclis toplantısı yapılmış olup, Olağanüstü ve Olağan Meclis toplantılarında toplam 29 adet Meclis kararı alınmıştır.

         Mali Hizmetler Müdürlüğü: Mali Hizmetler Müdürlüğünce, Belediyemiz birimlerinden gelen harcama evraklarıyla birlikte toplam 11704 adet yevmiye kaydı yapılarak, yevmiye kayıtları üzerinde bulunan hesaplara intikal ettirilmiştir.

        Fen İşleri Müdürlüğü: Fen İşleri Müdürlüğünce 11 adet Yapı Ruhsatı, 9 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir. Alt Yapı Hizmetleri (Su ve Kanalizasyon) Şebekesinde meydana gelen arızalar, Kap taşlarda ve Su kaynaklarındaki depolarda bakım ve onarım sonucunda oluşan su kesintilerinde kesin çözüm sağlanmış ve ilçemiz genelinde muhtelif yerlerde kanalizasyon arızaları giderilerek körüğe boruları ile yenileme çalışmaları yapılmıştır. İlçe İmar planında Revizyon Çalışması başlanmış olup, taslak planlar üzerinde düzeltmeler yapılarak 11.06.2021 tarihinde kesinleşmiştir. İlçemizin sosyal donatı alanlarına ilave olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza sosya kültürel kazanımlarını arttırmak amacı ile Eskipazar Belediyesi Yarı “Olimpik Yüzme Havuzu” binası yapım işinin nakdi p fiziki olarak ?’lik kısmı tamamlanmıştır. Yenimahalle yorgalar mevkiinde bulunan su deposunda yenileme çalışmaları yapılarak su kaçakları önlenmiştir. İlçemiz Mermer, Kıranköy ve İstasyon Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz merkez mahallelerinde pandemi sürecinde dezenfektan ve temizlik çalışmaları, Mermer ve İstasyon Mahallelerinde kaldırım yenileme çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz merkez mahallerinde yeni imar yolları açılarak bu imar yollara kumlama işlemi yapılarak kullanır hale getirilmiştir. İlçemiz Mermer, Kıranköy, İstasyon ve Bahçepınar Mahallelerinde doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yolların tamiri yapılmıştır.

       Zabıta Amirliği: Zabıta Amirliğince, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 18 adet İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, 8 adet (M) Plaka devri, 1 adet (T) Plaka devri, 2 adet (S) Plaka Devri, 1 adet (S) plaka satışı yapılarak hat çalışma ruhsatı verilmiştir. Ayrıca 1.302,00 TL.sı para cezası uygulanmıştır. İlçemize bağlı mahallelerinde denetimler yapılarak görülen noksanlıklar belediye başkanlığına ve ilgili birimlere iletilmiştir.

      İtfaiye Çavuşluğu: İtfaiye Çavuşluğunca, İlçemiz genelinde 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında toplam 59 adet yangın meydana gelmiş olup, bu yangınlardan 16 adet Bina yangını, 13 adet Motorlu araç yangını, 2 adet Odun-kömür deposu yangını, 1 adet Orman-Fidanlık yangını, 19 adet Anız (Ot-Saman-Çöp-Ekin vb.) ve 8 adet Diğer yangınlar meydana gelmiş olup, bunlara anında müdahale edilerek, resmi makamlara bildirilmiştir.

        Veteriner Birimi: Belediyemiz Veteriner Hizmetlerince rutin Balık muayenesi, kedi köpek muayeneleri, başıboş hayvan kontrolleri, Hayvan Pazar denetim kontrolleri yapılmıştır.

                 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Belediyemizin iç kontrol ve Yönetimi Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni tarafından yürütülmektedir.

            D- Diğer Hususlar:

     Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Zabıta Amirliği ile İtfaiye Çavuşluğu tarafından dönemsel olarak gönderilmesi gereken defter, cetvel, kayıt ve yazışmalar ile internet ortamında verilmesi gereken bilgi ve belgeler takip edilerek zamanında noksansız olarak verilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

   Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediyemiz personel iş ve işlemleri, evlendirme iş ve işlemleri ile İlan iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bunun yanında Bilgi Edinme Yasası gereğince yapılan müracaatlar ve Cumhur Başkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen müracaatlar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi cevaplandırılması Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

  Mali Hizmetler Müdürlüğü: 4734 sayılı ihale kanunun 22/d maddesi gereğince yapılan alımları, alımın yapıldığı takip eden ayın sonuna kadar Kamu İhale Kurumuna bildirmek, Maliye Bakanlığı kapsamı altında yürütülen Say 2000 projesiyle ilgili olarak Belediyemizin gelir ve giderlerini dönemler halinde ayrıntılı Mizanları ile Tahmini Bütçe Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve Sayıştay Başkanlığına internet ortamında, yine her ay düzenli olarak KDV ve Muhtasar Beyanname Mal Müdürlüğüne internet ortamında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından bildirilmektedir.

  Fen İşleri Müdürlüğü: İlçe halkının su ihtiyacını karşılayan şebeke suyuna ait tüm hatların, depoların ve diğer müştemilatın bakım ve onarımları düzenli olarak yerine getirilmektedir. Ayrıca halk sağlığını direk olarak etkileyen kanalizasyon arızaları da en kısa sürede giderilmektedir. İlçe merkezinden geçen akarsu yatağının, derelerin, çöp konteynerlerinin ve diğer haşere ve sinek üreme ortamları ile ilçe merkez ve mahallelerin ilaçlanarak hastalıkların önlenmesi, kaçak yapı veya bunlara ilişkin şikâyet dilekçelerinin görüş ve öneri hususlarını, inşaat, imar uygulaması, planlama, alt yapı hizmetleri, çevre düzenlemesi, yapı ve tesislerin ruhsatlandırılması, işletilmesi, fen ve sanat kurallarına göre, 3194 Sayılı İmar Kanuna ve yönetmelik esasları çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.

  Zabıta Amirliği: Belediyemize gelen şikâyetler ve İlçe esnafının denetlenmesi Belediyemiz Zabıta Amirliğince yapılmaktadır.

  İtfaiye Çavuşluğu: İtfaiye iş ve işlemleri ile itfaiye hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması, yangın, sel baskını doğal afetlerde can ve mal kurtarma çalışmalarına müdahaleler Belediyemiz İtfaiye Çavuşluğunca yürütülmektedir.  

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

A- Belediyemizin Amaç ve Hedefleri: Belediyemize gelen tüm evrakların zamanında kayda alınarak gecikmeye mahal vermeden Belediye Başkanına havale ettirildikten sonra servislerine ulaştırmak, senenin her ayında (İzinli olan ay hariç) toplanan Belediye meclis toplantılarını organize etmek ve kararlarının yazılmasını müteakip bütün Müdürlüklere ve Eskipazar Kaymakamlığına göndermek Belediyemizin hedeflerindendir. Bunun yanında haftada bir gün toplanan belediye encümen toplantılarını da organize etmek ve kararlarını yazıp bir hafta içinde ilgili servislere ulaştırmak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun ve 5018 sayılı Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu 4734 sayılı Kamu ihale kanunu ve diğer kanunlarla verilen görev sorumluluklar çerçevesinde yasalara uygun olarak yürütmektir.  Belediyemizin tüm hesaplarını Analitik Bütçe ve Tahakkuk esaslı Muhasebe sistemine göre Analiz edilebilir ve şeffaf bir şekilde tutmak Belediyemizin Karar ve yürütme organları olan Belediye Başkanına, Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine doğru bir şekilde sunmak ve Kamuoyuna açıklamaktır. İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan suyun ilçemiz halkına en kısa sürede ve en sağlıklı şekilde yeterince temin edilmesi, fosseptik artıklarının ve diğer çöp niteliğindeki artıkların halk sağlığını tehdit etmeye mahal vermeden en kısa süre içinde yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmak ve mümkün olan en iyi şekilde bertaraf etmek, parklar, bahçeler düzenlemek,  3194 Sayılı İmar Kanunun 32 ve 42 inci maddeleri gereğince kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapanlara müdahale edilerek gerektiğinde 42 inci maddeye göre para cezası uygulanıp, kaçak yapılaşmaya son vermek, kent içi yolların günümüz şartlarına göre yeniden yapılması, şehir içi binaların çirkin görüntüye neden olmadan boyanması, değişik mimarı yapıların inşa edilmesi, çevre ve doğal güzelliklerin değerlendirilerek halkın hizmetine sunulması, yatırımcılara arsa ve arazi düzenlemesi yapmak, alt yapı hizmetlerini oluşturmak ve toplu konut uygulamasına geçmek, halkımıza en iyi şekilde hizmet sunmak ve en sağlıklı şekilde hijyenik ortamda ve güler yüzlü, işinde uzman personel ile hizmet vermek, belde düzeni ve esenliği ile ilgili görevlerini yerine getirmek, işyerlerini denetlemek, beldedeki temizliği ve düzeni sağlama, kanunsuz yapılan işleri tespit etmek, Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek, Doğal afetlerde can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak, Devlet tarafından kullanılan binalarla umuma açık işyerlerini denetlemek ve gereken önlemleri aldırmak, Sivil Savunma mükelleflerini eğitmek halkı yangınlar konusunda bilgilendirmek temel amaç ve hedefimizdir.

 B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Belediyemize gelen Acele ve günlü evraklara öncelik verilerek zamanında cevaplandırılmasını sağlamak. Gizli gelen evraklar havale edildikten sonra gizli zimmetle ilgili birime teslim etmek, Belediyemizin Gelir ve Giderlerini bütçe disiplini içersinde kullanmak, su, kanalizasyon ve çevre hizmetlerini halk sağlığını ön planda tutarak yerinde zamanında ve noksansız yerine getirmek, İlçe halkının esenliğini sağlamak, Yangın, Su Baskını, Doğal Afet gibi ihbarları değerlendirip, en kısa zamanda müdahale etmektir.

            D- Diğer Hususlar: Belediyemiz personel iş ve işlemlerini, evlendirme iş ve işlemlerin, Su, kanalizasyon ve çevre hizmetlerinin yerine getirmek, İmar işlerinde yapılan çalışmaları yerinde izlemek, ölçü ve yer göstermek, tamirat tadilat, bakım ve onarımları yapmak, Sosyal ve Kültürel etkinlikler yapmak, Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek, Doğal afetlerde can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak, Devlet tarafından kullanılan binalarla umuma açık işyerlerini denetlemek ve gereken önlemleri aldırmak, Sivil Savunma mükelleflerini eğitmek halkı yangınlar konusunda bilgilendirmek Belediyemiz görevlerindendir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

            A- Mali Bilgiler:

  1. Bütçe ve Uygulama sonuçları:

                     1: Belediyemizin 2021 Mali yılı Bütçesi……..:   16.400.000,00-TL                           

                     2: 2021 Mali Yılı İçerisinde Toplam Gelir…....:  11.791.917,25-TL

                     4: 2021 Mali Yılında Toplam Gider ………….:   12.618.798,60-TL

                     5: 2021 Mali Yılında Toplam Bütçe Açığı…....:        826.881,35-TL

                     6: 2021 Mali Yılında Bütçe Fazlası……….…..:                   0,00-TL

                     7: 2021 Mali Yılı bütçe gerçekleşmesi …….…:            r

                     8: 2021 Mali Yılı Personel Giderleri………….:      3.071.470,25-TL

                     9: 2021 Mali Yılı Gelire göre personel giderleri       &

  Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:          

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bütçeyle verilen ödeneklerin harcanması ve 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesindeki tahsilâtların genel dokümanları aşağıdaki gibidir.

BÜTÇE GELİR-GİDER TABLOSU
01.01.2021-31.12.2021 TARİHLİ BÜTÇE GELİR-GİDERLERİ

    Ayrıca Belediye Meclis üyelerimiz arasından seçilen 3 adet “Belediye Denetim Komisyonu”  tarafından 2021 Yılı Genel Mali Denetimi 2022 yılı içinde yapılmıştır.

   3- Mali Denetim Sonuçları:

  Belediyemizin en son 2008 yılına esas hesap denetimi Sayıştay tarafından 2009 yılında yapılmış olup, 2017 Yılına ait denetim merkezde halen devam etmekte herhangi bir ilam yayınlanmamıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

            A- Üstünlükler: Belediyemizde çalışmakta olan personelin işlerinde deneyimli olmaları

                  ve işlerini zamanında, doğru olarak yapmaları bir üstünlüktür. Bunun yanı sıra serviste

                  Kullanılmakta olan araç ve gereçlerin yeterli olması zamanında temin edilebilmesi de

                  bir üstünlüktür. Teknolojik imkânlardan verimli şekilde yararlanma, günlük çalışma

                  saatlerine uymada bir üstünlüktür.  

            B- Zayıflıklar: Belediyemiz birimlerindeki personel yetersizliği (Mühendis ) bulunması bir zayıflıktır.

            V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

            7 inci 5 yıllık imar programında yapılması planlanan ağırlıklı olarak Parke ile Yol düzenlenmesi işine belediyemiz bütçesinden ayrılan ödeneklerin yetmemsi durumunda ilgili Bakanlıklardan proje karşılığı nakdi yardım sağlanması ve gereksiz harcamalar önlenerek belediyemizce tasarruf sağlanması gerekmektedir.

paylaş