Ormanlık Alanlarda piknik yapmak ve Ormanlık alanlara girmek yasaklanmıştır.